Курсовая работа на тему Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

Зміст

Реферат

Введення

1. Аналіз учбової документації

1.1 Загальна характеристика

1.2 Аналіз учбового плану

1.3 Аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовці фахівця

1.4 Межпредметні звязки

1.5 Розробка фрагменту поурочно-тематичного плану

1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення за обраною темою

1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути залучена при вивченні теми

2. Організація і методика уроку обраної теми

3. Наочні засоби у викладанні та методика їх використання

Висновок

Список використаних джерел


Реферат

У даній курсовій роботі є 3 таблиці.

У курсовій роботі були охарактеризовані учбові документи, дана характеристика дисципліни Виробниче навчання, розроблений перелік комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми, складений поурочно-тематичний план, план-конспект уроку, вивчена теоретична частина: Наочні засоби у викладанні та методика їх використання..

Документи: КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, УЧБОВИЙ ПЛАН, ЗВЕДЕНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА


Вступ

Професійно-технічна освіта є складовою частиною системи утворення України. Професійно-технічна освіта це комплекс педагогічних і управлінських заходів, направлених на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками у вибраній ними області професійної діяльності, розвиток компетентності і професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.

Професійно-технічне навчання складова частина професійно-технічної освіти. Воно передбачає формування у громадян професійних умінь і навиків, необхідних для виконання певної діяльності, і може здійснюватися в професійно-технічних учбових закладах.

Педагогічною діяльністю в професійно-технічних учбових закладах можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту і професіонально-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає можливість виконувати обовязки педагогічного працівника.

Вимоги до педагогічних працівників визначаються кваліфікаційною характеристикою, але уміння розробляти порядок організації і методику проведення учбових занять - одне з основних професійних умінь.

Метою даної курсової робота є: на основі аналізу початкових умов (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) розробити порядок організації і методики вибраної теми.

Обєкт дослідження: професійне навчання учнів ПТЗО.

Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:

- виявити роль і місце учбової дисципліни: виробниче навчання в учбових документах при підготовці фахівців в ПТО;

- визначити міжпредметні звязки (виявити, які дисципліни і теми з них є забезпечуючими для вивчення теми: Локальна мережа; виявити, які дисципліни і теми з них забезпечує тема: Локальна мережа);

- скласти поурочно-тематичний план вивчення теми : Локальна мережа;

- розробити комплексно-методичне забезпечення для теми: Локальна мережа;

- виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення теми : Локальна мережа;

- розробити порядок організації і методику теми Локальна мережа;

- дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.


1. Аналіз учбової документації

1.1 Загальна характеристика професії

Зміст освіти визначається наступними нормативними документами: кваліфікаційною характеристикою, учбовий план, учбова програма, зведено-тематичний план.

Кваліфікаційна характеристика це державний документ, на основі якого складаються учбові плани і програми професійних учбових закладів. У ній відображені вимоги виробництва до змісту праці працівників даної професії і даного рівня кваліфікації. Складається з розділів:

1) характеристика робіт які повинен виконувати працівник;

2) перелік знань працівника;

3) перелік умінь працівника;

Вихідні дані:

Спеціальність: Обслуговування інтелектуально-інтегрованих систем.

Кваліфікація: молодший фахівець.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Термін навчання: 3 роки.

Далі розглянемо основні характеристики професії:

Елементи предмету діяльності, види діяльності, сфера діяльності.

Місце використання робітника: програміст.

Існуючі тарифно-кваліфікаційні характеристики містять опис тільки основних, що найбільше часто зустрічаються робіт, що відносяться до даної професії і до відповідного розряду складності. В основному вони призначені для тарифікації робіт зі ступенів їхньої складності, тарифікації робітників і присвоєння їм відповідних кваліфікаційних розрядів з урахуванням складності виконуваних робіт, встановлення однакових вимог при оплаті праці робітників відповідно до рівня їхньої кваліфікації.


1.2 Аналіз учбового плану

Навчальний план - це державний навчальний документ, у якому встановлюється:

1.Термін навчання: 3 роки.

2.Тривалість навчального року і його структура

3.Повний перелік предметів

4.Розподіл предметів по роках навчання (послідовність вивчення предметів)

5.Час на вивчення кожного предмета в цілому і по навчальних предметах

6.Перелік предметів, виконуваних на заліки й іспити

7.Режим навчальної роботи (у ПТУ - час на теоретичні заняття і практичне навчання)

8.Час на факультативи і консультації

Навчальний план розробляється по визначених професіях за участю представників навчального закладу і затверджується міністерством освіти України.

Навчальні плани бувають:

1.Типовими, тобто однаковими для даної професії

2.Експериментальними - для нових спеціальностей і нових навчальних закладів.

Важливий принцип складання навчальних планів - це наступність змісту утворення.

Тепер виконаємо аналіз основних розділів навчального плану стосовно до вихідних даних.

Термін навчання: 3 роки.

Тривалість навчального року і його структура: навчальний рік триває 11 місяців.

У таблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджеті часу (у тижнях).


Таблиця 1.1 - Зведені дані бюджетові часу (у тижнях).

< class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=595 > Курси

Похожие рефераты:

Учебное пособие: Основные модели реабилитации Реферат на тему Основополагающие принципы обучения и воспитания Курсовая работа на тему Особенности памяти детей дошкольного возраста с нарушениями слуха Курсовая работа на тему Особенности профессионального самоопределения в классах с профильным обучением Учебное пособие: Особенности работы с детьми-олигофренами Курсовая работа на тему Особенности связной повествовательной речи детей с общим недоразвитием речи Курсовая работа на тему Особенности формирования коммуникативной функции речи у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи Курсовая работа на тему Оценка развития выносливости подростков на уроках физической культуры в школе Курсовая работа на тему Педагогическое сопровождение музыкально одаренных детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ Курсовая работа на тему Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів Статья: Перспективы развития системы повышения квалификации в Республике Казахстан Доклад: Повышение компетентности педагогов в области интегрированного обучения детей с особыми образовательными потребностями в массовой школе Контрольная работа на тему Правила речевого этикета на уроках английского языка в начальной школе Реферат на тему Предмет и функции педагогики Контрольная работа на тему Принципы, пути и методы адаптации высшего образования Украины в Европейский простор высшего образования Дипломная работа на тему Проблема спрямованості особистості соціального педагога Курсовая работа на тему Программа логопедических занятий для учащихся 1-7 классов школы VIII вида Дипломная работа на тему Произвольная память младших школьников с нарушениями интеллекта в игровой деятельности Реферат на тему Профессиональная личность. Становление и развитие педагога Реферат на тему Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в училище Контрольная работа на тему Процесс обучения как целостное явление Контрольная работа на тему Пути индивидуализации воспитания школьников Курсовая работа на тему Работа с одаренными детьми Реферат на тему Развитие движений пальцев рук детей, пальчиковые игры Курсовая работа на тему Развитие детского изобразительного творчества в сюжетном рисовании Контрольная работа на тему Развитие математических способностей у дошкольника Реферат на тему Развитие музыкальных способностей у ребенка Курсовая работа на тему Развитие навыков пейзажного рисования на занятиях у детей старшего дошкольного возраста Реферат на тему Развитие образования в Азии Статья: Развитие познавательных процессов детей 6-10 лет средствами физического воспитания Реферат на тему Развитие физических качеств у детей младшего школьного возраста Дипломная работа на тему Реализация диагностической функции классного руководителя в работе по изучению личности младшего школьника Контрольная работа на тему Родительское собрание как форма взаимодействия семьи и школы по нравственному воспитанию младших школьников Дипломная работа на тему Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками Курсовая работа на тему Роль и место музыкальной субкультуры в музыкально-эстетическом развитии подростка Статья: Роль развивающих игр при подготовке ребенка к школе Курсовая работа на тему Роль устной речи в обучении иностранному языку Реферат на тему Связь педагогики с наукой и искусством Контрольная работа на тему Сезонное физическое воспитания дошкольников Контрольная работа на тему Секреты школьного успеха Курсовая работа на тему Система вищої освіти в Італії та Іспанії Контрольная работа на тему Система игр по развитию речи детей младшей группы Курсовая работа на тему Система освіти в Англії Курсовая работа на тему Словотворчество как закономерность развития речи ребенка в дошкольном возрасте Контрольная работа на тему Содержание образования Контрольная работа на тему Сотрудничесто дошкольного учреждения с семьями воспитанников по вопросам здоровья Контрольная работа на тему Социальная адаптация ребенка Дипломная работа на тему Социальная работа с детьми в кризисных ситуациях Курсовая работа на тему Социальное пространство педагогического процесса Реферат на тему Социальный педагог: цели, функции, задачи деятельности Контрольная работа на тему Специальные образовательные условия при ДЦП Курсовая работа на тему Способы активизации деятельности школьников на уроках русского языка Курсовая работа на тему Сравнительный анализ зарубежных и отечественных учебных пособий по физике для средней школы Курсовая работа на тему Становление коллектива в педагогическом процессе Курсовая работа на тему Сущность и условия успешного педагогического общения в профессиональной школе Дипломная работа на тему Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні Реферат на тему Техническое образование и инженерная специальность в США Курсовая работа на тему Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі Реферат на тему Технологія дидактичної гри Курсовая работа на тему Технологія проблемного навчання Доклад: Технологія складання нестандартних задач з математики Реферат на тему Типология социально-педагогических норм и отклонений Реферат на тему Типология уроков по Канаржевскому Реферат на тему Токийский университет Контрольная работа на тему Управление дошкольным образованием Сочинение: Управление процессом демократизации образования: трудно быть богом Учебное пособие: Упражнения в определении склонений имен существительных Учебное пособие: Урок биологии в музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского Учебное пособие: Урок креативного типу, заснований на методі евристичних питань з теми "Контрольно-вимірювальні прилади" Реферат на тему Урок хореографии как форма учебных занятий Статья: Усвідомлення модерністської літератури крізь призму читацького сприйняття Реферат на тему Учение без принуждения Контрольная работа на тему Физическое воспитание в семье Реферат на тему Физическое воспитание детей от рождения до 7 лет Курсовая работа на тему Формирование мотивации к учению в сельской школе Дипломная работа на тему Формирование нравственных ценностей у детей старшего дошкольного возраста средством игр-драматизации Курсовая работа на тему Формирование познавательных умений учащихся во внеклассной работе Реферат на тему Человек как предмет педагогической антропологии Реферат на тему Эволюционные теории управления в образовании Контрольная работа на тему Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения Дипломная работа на тему Влияние логопедической ритмики на музыкальное развитие и коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного возраста Реферат на тему Воспитание гражданственности у студентов в ВУЗе, на примере УГТУ-УПИ Контрольная работа на тему Воспитание культуры толерантности в общеобразовательной поликультурной школе Реферат на тему Воспитательная система классного коллектива Дипломная работа на тему Дидактические игры как средство экологического воспитания дошкольника Курсовая работа на тему Использование компьютерной техники в учебном процессе Статья: Использование компьютерных технологий в повышении эффективности учебного процесса Дипломная работа на тему Использование коррекционно-воспитательных упражнений на занятиях по логопедической ритмике с детьми, страдающими заиканием Дипломная работа на тему Изучение уровня педагогических знаний родителей учащихся Реферат на тему Изучение устного народного творчества в процессе обучения Курсовая работа на тему Изучения лексики русского языка в начальной школе Курсовая работа на тему ИКТ-компонент как средство формирования мотивации к учению у учащихся 4 класса на уроках русского языка Дипломная работа на тему Имидж педагога Учебное пособие: Имя прилагательное и . Иван Бунин Дипломная работа на тему Индивидуализация в процессе воспитания старшеклассников Дипломная работа на тему Индивидуализация в процессе обучения математике Реферат на тему Индивидуализация воспитательной работы с учащимися Контрольная работа на тему Индивидуальная работа с учащимися Реферат на тему Индивидуально-воспитательная работа с сотрудниками органов внутренних дел Калужской области Курсовая работа на тему Индивидуальное обучение детей младшего школьного возраста