Реферат на тему Перцептивна сторона спілкування

ТЕМА. ПЕРЦЕПТИВНА СТОРОНА СПІЛКУВАННЯ.

1. Поняття соціально перцепції. Механізми взаєморозуміння.

2. Ефекти між особистісного сприймання.

3. Адекватність розуміння інших людей.

4. Атракція як емоційна сторона міжособистісного сприймання.

1. Поняття соціальної перцепції. Механізми взаєморозуміння.

Спілкування є не лише обміном інформацією і діяльністю, але і сприйманням, розумінням і оцінкою людьми один одного.

Сприймання, розуміння і оцінку людьми один одного і відображає соціальна перцепція або перцептивна сторона спілкування.

Тому в процесі спілкування у людини формується уявлення про партнера, про його здібності, характер, світогляд, ціннісні орієнтації. У зміст поняття соціальна перцепція включають сприймання не тільки фізичних властивостей людини, але і її внутрішніх характеристик, зокрема намірів, думок, здібностей, емоцій, установок та інше.

Оскільки спілкування є процесом взаємодії двох і більше обєктів, то йдеться про взаєморозуміння і взаємопізнання людей.

Взаєморозуміння є внутрішньою основною і метою спілкування. Його ефективність залежить від тієї інформації, яку люди одержують один про одного. Спілкування починається завжди з контакту, тобто взаємного спостереження і сприймання тих якостей і рис, які спонукають інтерес людей один до одного.

Зацікавленість іншою людиною є мірою її інформативності для тих хто її оточує.

Ставлення до іншої людини залежить від того, які почуття вона викликає в інших, яка думка про неї формується. Перше враження про людину ґрунтується на сприйманні її зовнішнього вигляду, зовнішніх ознак і зумовлює весь характер взаємовідносин. Процес розуміння іншої людини є досить складним явищем у якому виокремлюють два рівні.

На першому рівні відбувається усвідомлення цілей, мотивів, установок і іншої людини. Другий рівень характеризується здатністю прийняти цілі, мотиви, установки іншої людини як свої власні. Він передбачає, що кожен із партнерів по взаємодії, враховує не тільки свої власні потреби, мовити, а й відповідні запити іншого.

Це відбувається за допомогою таких механізмів взаєморозуміння як: ідентифікація, апатія, рефлексія.

Ідентифікація (уподібнення іншій людині) вона виражається у таких кодах: постав себе на моє місце, фактично означає зрозумій мене правильно.

Емпатія (співпереживання) на відміну від ідентифікації яка є процесом раціональним, емпатія це розуміння іншої людини не стільки розумом скільки серцем, тобто через емоційну сферу людини.

Рефлексія в соціальній психології під рефлексією розуміють усвідомлення особою того, як вона насправді сприймається і оцінюється партнером по спілкуванні. Але таке уявлення є вкрай субєктивне, а тому не завжди відповідає істині.

2. Ефекти міжособистісного сприймання.

Для створення сприятливих психологічних умов для взаємодій людей велике значення має знання і розуміння таких специфічних соціально-психологічних понять як ефекти спілкування, або ефекти перцепції. До таких ефектів спілкування належать:

- ефект атрибуції

- ефект ореолу

- ефект первинності

- ефект новизни

- ефект стерео типізацій

Ефект атрибуції тобто пристосування один одному дій, вчинків, поведінки, статей і властивостей. Наприклад, приписування людині незаслуженого нею успіху, або неуспіху.

Ефект ореолу проявляється як вплив загального уявлення про людину, на сприйняття і оцінку конкретних її властивостей. Наприклад, якщо загальне враження про людину позитивне, то її позитивні якості переоцінюються, а негативні виправдовуються. І навпаки, загальне враження негативне, то навіть благородні вчинки не помічаються або перекручуються.

Ефект первинності проявляється в тому, що при зустрічі з незнайомою людиною найбільше значимою є первинна інформація про неї, сила першого враження про людину.

Ефект новизни полягає в тому, що по відношенню до знайомої людини найбільш значимо є остання, тобто найбільш нова інформація про неї.

Ефект у перенесенні якостей групи на особистісність і особистості на її найближче соціальне оточення, що зумовлене дефіцитом правильної чи правдивої інформації.

Стереотип скорочує процес пізнання іншої людини або групу. Наприклад, всі люди похилого віку консерватори, або ж математики педанти. Стереотипи спрощують образ партнера, а іноді його спотворюють.

3. Адекватність розуміння поведінки інших людей.

У буденному житті люди часто не знають справжньої причини поведінки іншої людини, або знають її недостатньо. Тому через дефіцит інформації вони починають приписувати іншим як причини поведінки так і самі зразки її. Система засобів пояснення, інтерпретування поведінки інших, в психології називається каузальною атрибуцією.

У кожної людини під час спілкування формуються загальні морально-етичні вимоги до інших людей, а також конкретні еталони, що узагальнюють її бачення та оцінку інших людей.

Формування таких еталонів відбувається найчастіше стихійно і неусвідомлено. Крім еталонів що виконують при розумінні іншої людини роль певних мірок і дають змогу їх класифікувати можуть виявлятися і певні психологічні властивості які приписуються певним людям. Явище приписування певних рис іншій людині називається стерео типізацією, а ті риси, які приписані мають назву оцінні стереотипи.

Явище стерео типізації розглядається як становлення належності людини до її соціального статусу та ролі.

На підставі дослідження явища каузальної атрибуції виділяють чотири основні засоби інтерпретації в процесі між особистісного розуміння:

1. Аналітичний. Коли кожний з елементів зовнішності повязується з конкретною психологічною властивістю особистості.

2. Емоційний. Коли особистісні властивості приписується людина незалежно від естетичної приналежності й зовнішності.

3. Перцептивно-асоціативний. Коли людині приписуються властивості іншої людини зовні на неї не схожої.

4. Соціально асоціативний. Коли людині приписуються властивості того соціального типу до якого вона віднесена на підставі сприймання й зовнішності.

Однією з суттєвих ознак міжособистісного розуміння є його адекватність, під якою розуміють точність і обєктивність відображення психологічного образу іншої людини.

Адекватність характеризує насамперед результат процесу міжособистісного розуміння і має не тільки теоретичне, а й практичне значення. Проблема впливу віку і статі на точність сприймання і розуміння є складною і неоднозначною.

Встановлено що з віком збільшується обсяг понять та визначень, які використовуються для характеристик інших людей. Важливо, що жінки в цілому точніше відображають риси зовнішності між чоловіки.

Для адекватного міжособистісного розуміння потрібний великий соціальний досвід. Існує думка, що здатність до більш точної адекватності сприймання породжується комплексом якостей, таких як здатністю до емпатії, рефлексії, ідентифікації.

4. Антрахція як емоційна сторона міжособистісного сприймання.

Люди не просто сприймають один одного, вони формують один по відношенню до іншого і певні стосунки. На основі зроблених оцінок у людей виникають і різні почуття. А саме від несприйняття тієї чи іншої людини до симпатій чи навіть любові до неї.

Галузь досліджень яка повязана з розкриттям механізмів виникнення різних емоційних стосунків до людини яку сприймають називається дослідженням атракцією.

Включення атракції в процес між особистісного сприймання розкриває таку характеру особливість людського спілкування завжди є реалізацією певних стосунків.

Атракцію розглядають як особливий вид соціальної установки на іншу людині в якій переважає емоційність сприймання.

Рівнями атракцій є симпатія, дружба, любов, які виконують функцію емоційної регуляції між особистісних стосунків.

Похожие рефераты:

Контрольная работа на тему Программа полета космического аппарата Курсовая работа на тему 10-ти квартирный жилой дом в городе Гомеле Реферат на тему Собаки - вірні друзі людей Реферат на тему М І Пірогов - засновник воєнно-польової хірургії Реферат на тему Пухлини Реферат на тему Основні функції крові Реферат на тему Жири і мила Реферат на тему Стационарные одномерные движения одной частицы 2 Реферат на тему Українська авіація і літакобудування історія і сучасність Реферат на тему Зодіак Реферат на тему Функціонування холдингових систем з одного боку має ряд переваг перед звичайними акціонерними Реферат на тему Держава та гроші Реферат на тему Пізньоцвіт осінній плаун баранець плющ звичайний 2 Реферат на тему Психологічна характеристика військової служби та військового колективу Реферат на тему Алфавіт Голосні Дифтонги Реферат на тему Страви відварні і припущені Реферат на тему Вуглеводи 2 Реферат на тему Санація Магістерська програма Фінансовий менеджмент Дисципліна Управління фінансовою санацією Дипломная работа на тему Кредитні договори Реферат на тему Загальні основи аграрної політики Реферат на тему Осінь в лісі Реферат на тему Подорожі Пржевальського Реферат на тему Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.18 Реферат на тему Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.15 Реферат на тему Підготовка матеріалу з науковою інформацією Індекс туманності Реферат на тему ФІНАНСОВА ПОЛІТИІКА І ДОХОДИ УКРАЇНИ Реферат на тему Південна Корея 2 Реферат на тему Зв язки України висновки пріоритети перспективи розвитку і вступу у ВТО Реферат на тему Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.7 Реферат на тему Решения к Сборнику заданий по высшей математике Кузнецова Л.А. - 2. Дифференцирование. Зад.8 Реферат на тему Зведення і групування статистичних даних Реферат на тему Пcихологія тероризму Шпаргалка: Паризька мирна конференція та українське питання на ній. Версальський договір. Реферат на тему Діяльність спрямована на захист політичних прав Реферат на тему Керування папками файлами та ярликами Меню Пуск Реферат на тему Лінійна регресія Реферат на тему Християнізація духовного життя українського народу Реферат на тему Богдан Лепкий з когорти незаслужено забутих Реферат на тему Роздумайте над цим - це справа життя Реферат на тему Матриці дії над ними Обернена матриця Матричний запис системи лінійних алгебраїчних рівнянь т Реферат на тему Чорноморське козацьке військо Реферат на тему Северин Наливайко - лідер народного руху за справедливість Реферат на тему Про процесори Реферат на тему Злочини проти осіб та установ що мають міжнародний захист Піратство Реферат на тему Блокування транспортних комунікацій а також захоплення транспортного підприємства Примушування Реферат на тему Windows 3 1 Реферат на тему Програма Word для Windows Реферат на тему Методи навчання в системі формування професійних якостей молодого керівника школи Реферат на тему Операція видалення зуба Реферат на тему Відбілювання листової целюлози для паперового виробництва Реферат на тему Гравюра стародруків Реферат на тему Етичне кредо в стоматології Реферат на тему Біосинтез та пластичний обмін Реферат на тему Плацента 2 Реферат на тему Індонезія Реферат на тему Інфекції отруєння Імунітет Реферат на тему Імунітет держави та його види Реферат на тему Будова та функції кровоносних судин Реферат на тему Сечогінні засоби Реферат на тему х належать зміни магнітного електричного та гравітаційного полів Землі викликані явища в космічному Реферат на тему Грунти гірських областей України Реферат на тему Грунти рівнин України і їх основні особливості Реферат на тему Автотекс автозаміна та пошук слів Використання автотексту автозаміни та пошук слів у тексті Реферат на тему Астрономія від спостережень до теорії Реферат на тему Політичні системи Реферат на тему Онкологія Реферат на тему Понятие и сущность государственного управления 2 Реферат на тему Вексельні кредити Реферат на тему Порушення вимог законодавства про охорону праці Реферат на тему Відеопам ять у текстовому режимі Реферат на тему Виникнення християнства та його культурно-історичний контекст Реферат на тему Просторове розміщення виробничого процесу Реферат на тему Штраф Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю Позбавлення війс Реферат на тему Швидкість збіжності алгоритму навчання нейрона Реферат на тему Народне травознавство неоціненний скарб народу живучий голос поколінь Реферат на тему Схоластика 2 Реферат на тему Сканери їх будова та робота з ними Реферат на тему Звернення до виконання вироків рішень ухвал постанов Реферат на тему Гіпоталамус Реферат на тему Історія розвитку фармакології Реферат на тему соціального страхування Швеції outline Система соціального страхування Швеції 13 Освіта у Швеції Реферат на тему Використання фреймів у HTML документі Опис тегів для вкладення та управління фреймами у докумен Реферат на тему Особистісно зорієнтована система громадянського виховання школярів Реферат на тему Особистісно орієнтоване навчання Реферат на тему Перед грипом усі ми рівні й незахищені Реферат на тему Перелік основних і додаткових покарань Позбавлення волі Виправні роботи характеристика відп Реферат на тему Регистры сдвиги Реферат на тему УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ Реферат на тему Посередництво в соціальній взаємодії Реферат на тему ЛІГА НАЦИЙ Реферат на тему Уроки читання і клас Реферат на тему Програмні продукти та їх характеристики Основна характеристика програмних продуктів Реферат на тему Опис графічного редактора Paint Реферат на тему Теорія комунікації в маркетингу Реферат на тему Індуїзм 2 Реферат на тему Місце літератури у професійному становленні студентів-журналістів Реферат на тему Поняття передового педагогічного досвіду Реферат на тему Характеристика рослин живокіст лікарський жовтець багатоквітковий Реферат на тему Характеристика рослин гірчак перцевий гірчиця сарептська глечики жовті Реферат на тему Лікарські рослини та їх застосування гірчак зміїний ефедра двоколоса осот городний