Реферат на тему Ринок овочів і баштанних в Україні

Ринок овочів та баштанних культур в Україні поточна конюнктура і прогноз на 1999/2000 маркетинговий рік

У 1999/2000 р. збережеться загальна тенденція підвищення попиту на продукцію овочівництва і баштанництва та продукти її переробки.

Прогнозується збільшення порівняно з 1998/99 р. пропозиції буряків і часнику на 1-2 %, огірків і цибулі ріпчастої - на 3-5, моркви і капусти - на 12-15, зеленого горошку - на 27-28, кавунів - на 36,6 % та зменшення помідорів - на 20,2 і овочів закритого грунту - на 4,6 %.

Зменшення пропозиції помідорів можливе головним чином через пошкодження біля 14 тис. га їх посівів під час весняних заморозків.

Очікується зростання (на 4-5 %) експортної та зниження (на 5-6 %) імпортної складових зовнішньої торгівлі овочами і баштанними.

Спостерігатимуться значні зміни цін по регіонах (2-3 рази), строках реалізації (1,5-2 рази) і каналах реалізації (10-15 %).

Скорочуватиметься реалізація овочів заготівельним організаціям та зростатиме їх продаж населенню в рахунок оплати праці, розширюватиметься натуралізація обмінних процесів.

Пропозиція

За останні роки загальний обсяг пропозицій овочів і баштанних культур на внутрішньому ринку продовольства України стабілізувався і був досягнутий навіть невеликий його приріст (5,7 % у 1998 р. до 1997 р.). Проте в структурі наповнення ринку цими продуктами спостерігаються значні зміни як по видах пропонованих продуктів, так і по їх виробниках. Зокрема, встановилася стійка тенденція збільшення пропозиції продукції овочівництва і баштанництва господарств приватного сектора та зменшення колективних і державних (7-8 % щорічно). Якщо в 1994/95 р. частка населення у виробництві овочів і баштанних культур становила 64,0 %, то вже в 1998/99 р. - 82,9 %. а на 1999/2000 р. прогнозується 84,1 %.

Вищезазначені структурні зрушення у виробництві продукції супроводжуються зниженням рівня механізації робочих процесів, погіршенням захисту рослин від шкідників і хвороб, порушенням сівозмін та невиконанням інших необхідних агротехнічних прийомів, а отже, і ослабленням конкурентоспроможності продукції. Оскільки виробництво у господарствах населення грунтується переважно на ручній праці, то собівартість цієї продукції значно вища при вищій у 1,5-2 рази врожайності, ніж в господарствах суспільного сектора.

Головною причиною зменшення обсягів виробництва продукції овочівництва і баштанництва у господарствах суспільного сектора є скорочення місткості внутрішнього ринку через зниження купівельної спроможності населення і обмеження можливостей відповідного розширення її експорту. До спаду виробництва привели також негативні тенденції у розвитку цих галузей, зокрема - скорочення ресурсів, зниження ефективності їх використання, послаблення виконавчої і технологічної дисципліни, зменшення стимулів до інвестування і розвитку науково-технічного прогресу, скорочення можливостей щодо них через відсутність пільгового кредитування. Особливо різко скоротилося внесення під овочеві та баштанні культури мінеральних добрив та погіршилося співвідношення поживних речовин. Так, з 1993 по 1997 р. кількість мінеральних добрив, внесених на 1 га посівів овочевих і баштанних культур у господарствах суспільного сектора України, скоротилася з 91 до 28 кг поживних речовин, у 2-3 рази скоротився вміст фосфорних і калійних добрив, питома вага удобреної площі зменшилася з 54 до 34 %. При внесенні мінеральних добрив під овочеві культури оптимальне співвідношення у них між азотом, фосфором і калієм має бути як 1 : 1,28 : 1, а фактично ж воно складає 1 : 0,50 : 0,27, тобто добрива не збалансовані за вмістом фосфору і калію. Фосфорне і калійне голодування рослин призводить не тільки до зниження урожайності, а і зумовлює погіршення якості та лежкості продукції під час її зберігання. Майже припинилося внесення органічних добрив. У 1997 р. у колективних і державних господарствах України органічні добрива внесені лише на 13 % усієї площі овочевих культур, а баштанних - 1 %. За останні роки значно погіршився захист рослин від шкідників і хвороб у звязку з подорожчанням отрутохімікатів і пального. Не поліпшилося забезпечення господарств добривами та іншими хімікатами і в послідуючі роки.

Зниження виробництва продукції є також наслідком великих втрат через невчасне збирання врожаю, нестачу пального, незадовільне забезпечення господарств тарою і транспортом, через труднощі із збутом вирощеної продукції. Посилився процес деспеціалізації виробництва, збільшення реалізації продукції та купівлі промислових товарів шляхом бартерних угод і за допомогою послуг посередницьких організацій. Поглиблення кризових явищ в овочівництві зумовлене також дією законів нерегульованого ринку, що сприяло розвитку інфляційних процесів і зниженню мінової вартості овочевої продукції, зменшило можливості для розширеного відтворення виробництва та економічного зміцнення господарств. Більшість овочівницьких господарств опинилася на межі банкрутства. Тільки в 1998 р. біля 77 % сільськогосподарських підприємств України від вирощування овочів понесли збитки, а загальна сума збитків від вирощування овочів і баштанних культур досягла 70 млн грн. Рівень збитковості баштанних культур склав 8,3 %, овочів закритого грунту - 25,4 і відкритого - 25,8 %. Згадані негативні тенденції розвитку галузей очікуються і в 1999/2000 р. Тому нарощування обсягів виробництва продукції і, відповідно, збільшення пропозиції продуктів, можливе лише за рахунок сприятливих погодних умов. Оскільки існує певна їх циклічність, то в 1999/2000 р. очікуються сприятливі погодні умови для росту і розвитку холодостіких культур - капусти, моркви, зеленого горошку, зелених та інших культур. Це зумовить підвищення їх врожайності і збільшення у 1999/2000 р. порівняно до 1998/99 р. валового збору продукції у слідуючих пропорціях: буряків і часнику - на 1-2 %, огірків і цибулі ріпчастої - на 3-5, моркви і капусти - на 12-15, зеленого горошку - на 27-28 % (табл. 1). Водночас можливе зменшення у всіх категоріях господарств України валового збору помідорів на 20,2 % та овочів закритого грунту - на 4,6 %. Виробництво помідорів знизиться головним чином через пошкодження їх посівів весняними заморозками на площі біля 14 тис. га. В цілому валовий збір овочів і баштанних культур збільшиться на 5,7 % і досягне 6,1 млн т.

1998/99 р. (факт)

Похожие рефераты:

Реферат на тему Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили Реферат на тему Ринок фруктів і ягід Реферат на тему Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні Реферат на тему Риски в предпринимательской деятельности Реферат на тему Розвиток та розміщення хімічної промисловості України Реферат на тему Розничный товарооборот Реферат на тему Роль і значення АПК для господарства України Реферат на тему Роль России в мировом топливно-энергетическом комплексе Реферат на тему Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации Реферат на тему Роль государства в повышении качества продукции Реферат на тему Роль государства в экономике Реферат на тему Роль государства в экономическом развитии страны (на примере России) Реферат на тему Роль держави в економіці Реферат на тему Роль и значение финансовой системы Украины в становлении рыночных отношений Реферат на тему Роль и место сертификации в решении проблем качества Реферат на тему Роль иностранных инвестиций в экономике России и Приморского края: проблемы и перспективы развития Реферат на тему Роль комплексного анализа в управлении Реферат на тему Роль малых предприятий в современной российской экономике. Перспективы малого предпринимательства в России Реферат на тему Роль мелкого бизнеса в экономике Реферат на тему Роль природного газа в энергетике и экономике капиталистического мира Реферат на тему Роль центрального банка Реферат на тему Российская Федерация в мировой экономике Реферат на тему Российская экономика в 1991-1999 гг. Реферат на тему Российский экспорт топливно-энергетических ресурсов Реферат на тему Россия в мировой экономике Реферат на тему Рынки ресурсов и распределение доходов Реферат на тему Рынки факторов производства Реферат на тему Рынок Реферат на тему Рынок драгоценных металлов в России Реферат на тему Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации Реферат на тему Рынок и его инфраструктура Реферат на тему Рынок информации и информационные технологии Реферат на тему Рынок как форма организации общественного хозяйства Реферат на тему Рынок как экономическая категория Реферат на тему Рынок совершенной и несовершенной конкуренции Реферат на тему Рынок совершенной конкуренции Реферат на тему Рынок труда Реферат на тему Рынок труда Реферат на тему Рынок труда Реферат на тему Рынок труда Реферат на тему Рынок труда Мурманской области Реферат на тему Рынок труда в России Реферат на тему Рынок ценных бумаг Реферат на тему Рынок ценных бумаг в России до 1917 года Реферат на тему Рынок, его структура и механизм функционирования Реферат на тему Рынок: сущность, функции и условия формирования Реферат на тему Рынок: типы, функции, структура Реферат на тему Рыночная экономика Реферат на тему Рыночная экономика Реферат на тему Рыночное равновесие Реферат на тему Рыночный механизм и его элементы Реферат на тему Рыночный спрос и предложение, рынок олигополии Реферат на тему СЭЗ Алтай Реферат на тему Самозанятость Реферат на тему Сбережения и доходы населения Реферат на тему Сборная Реферат на тему Свободные экономические зоны Реферат на тему Свободные экономические зоны Казахстана Реферат на тему Свободные экономические зоны в мировом хозяйcтве Реферат на тему Связь оперативного плана предприятия и оперативных планов его структурных подразделений Реферат на тему Сдельная, повременная и другие разновидности оплаты труда Реферат на тему Себестоимость Реферат на тему Себестоимость продукции Реферат на тему Северный экономический район Реферат на тему Сертификация люков телефонной канализации Реферат на тему Система безналичных расчетов в Российской Федерации Реферат на тему Система національних розрахунків Реферат на тему Система социальной защиты в условиях рынка Реферат на тему Система ценообразования Реферат на тему Система ценообразования в экономике Реферат на тему Системы заработной платы Реферат на тему Собственность в России Реферат на тему Совершенствование внутрипроизводственных отношений ЗАО Минерал Реферат на тему Совершенствование лизинговых операций в Украине Реферат на тему Совершенствование оплаты труда на примере промышленного предприятия Реферат на тему Совершенствование организации производства в НГДУ Краснохолмскнефть на основе обеспечения пропорциональности, ритмичности и прямоточности производства Реферат на тему Совершенствование системы оплаты жилья в Санкт-Петербурге Реферат на тему Совершенствование системы оплаты труда работников государственного сектора экономики Реферат на тему Совершенстование информационных потоков предприятия Реферат на тему Совместные предприятия, проблемы развития, недостатки Реферат на тему Совместные предприятия: проблемы и перспективы Реферат на тему Современное состояние отрасли машиностроения Реферат на тему Современные информационные технологии - кредитные карточки Реферат на тему Современные тенденции в мировой экономике Реферат на тему Современные тенденции развития банковской системы в России Реферат на тему Современные традиции в макроэкономике и микроэкономике Реферат на тему Создание предпринимательской фирмы Реферат на тему Состояние традиционной радиосвязи и развитие радиотелефонной системы actionet Реферат на тему Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі Реферат на тему Социалисты утописты Реферат на тему Социальная политика государства и ее совершенствование Реферат на тему Социальная политика и сферный подход к решению вопросов в муниципальном образовании Реферат на тему Социально-экономическая роль торговой фирмы на рынке потребительских товаров Реферат на тему Социально-экономические последствия инфляции и антиинфляционная политика Реферат на тему Социально-экономическое развитие туризма в Адыгее Реферат на тему Спекуляция: микроэкономический подход к анализу причин и результатов Реферат на тему Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій Реферат на тему Специализация и кооперирование и их влияние на эффективность производства Реферат на тему Специфика Белорусской ситуации применения стабилизационных задач Реферат на тему Споживчій попит