Реферат на тему Середовище навчання Moodle. Його переваги та недоліки

Байдалюк Яна


MOODLE абревіатура від MODULAROBJECTORIENTEDDISTANCELEARNINGENVIRONMENT - модульно обєктно-зорієнтоване середовище навчання. Простими словами, це система, яка містить в собі всі курси дисциплін і кожен студент може входити в цю систему і працювати з тим чи іншим курсом. MOODLE розповсюджується безкоштовно як OpenSource-проект, за ліцензією GNUGPL (іншими словами: Вам дозволяється копіювати, використовувати й змінювати програмний код).

Система реалізує філософію педагогіки соціального конструктивізму та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки заочного навчання.

Автором концепції платформи MOODLE є австралієць Мартін Доуґіамас. А так як ми вже згадували, що проект, є відкритим і в ньому бере участь і велика кількість інших розробників.

Moodle написана на PHP з використанням SQL-бази даних (MySQL, PostgreSQL чи Microsoft SQL Server). Moodle може працювати з обєктами SCO та відповідає стандарту SCORM.

Фінансування проекту відбувається загалом за рахунок мережі офіційних партнерів, які надають послуги встановлення, технічної підтримки, хостінгу, консультування, інтеграції, доопрацювання та інші. Усі офіційні партнери сплачують членські внески та відсоток від продаж на користь Moodle Pty Ltd, якою також керує Мартін Доугімас. Більша частина найактивніших розробників ядра Moodle є співробітниками Moodle Pty Ltd. В Україні офіційним партнером Moodle є ТОВ Техноматика.

Офіційним сайтом системи є: moodle.org.

Розглянемо більш детально домашню сторінку системи. Відомо, що вона дозволяє зробити, крім навчальних курсів, невеличкий неструктурований сайт. Приклад цього можна побачити на сторінці виробника системи. У блоці ліворуч можна розмістити посилання на зовнішні ресурси, файли, веб-сторінки, форум, Wiki тощо, в інших блоках відображаються аутентифіковані користувачі, календар, останні події, останні повідомлення форуму тощо.

Анонімний користувач може згортати та розгортати блоки ліворуч та праворуч. Налаштувати дозвіл анонімному користувачу додавати повідомлення в форум не вдалося (кнопка відображається, а прав не вистачає).

Домашня сторінка курсу доступна гостю, або гостю за кодовим словом, або зареєстрованому в цьому курсі. Ці налаштування визначає адміністратор сайту або автор курсу. Автор курсу може змінити кількість та розташування блоків ліворуч та праворуч.Для того, щоб редагувати структуру домашньої сторінки курсу, Вам потрібно мати права доступу на редагування структури, найчастіше вони є у автора курсу. Біля кожного заголовка блока бачимо кнопки для зміни прав доступу групам, вмикання/вимикання видимості блока для студента, видалення блоку, зміна його розташування на сторінці. В модулі на центральній сторінці можна додати ресурси (текст, веб-сторінки, файли, посилання тощо) та інтерактивні елементи (завдання, тести тощо). Кнопки біля кожного елементу дозволяють відповідно змістити елемент трішки праворуч (імітація структури), перемістити елемент на інше місце по вертикалі, відредагувати параметри елементу, знищити, ввімкнути/вимкнути видимість елементу.

Але будь-які редагування починаються з додавання на сторінку текстових ресурсів. Додати, інакше кажучи, розмістити, текстові ресурси на сторінці можна кількома способами:

Ми можемо додати текст, як посилання на файл. Зручно використовувати при наявності вище згаданих файлів та якщо в тексті багато малюнків або формул. Залежно від налаштування тексту буде відкриватися або в окремому вікні, або у фреймі. Якщо файл - документ Word, то його можна одразу зберегти на диск, а вже потім відкривати. Якщо файл у форматі pdf, то він відкриється, а вже потім його можна буде зберегти на диск. Це також єдиний зручний спосіб розмістити в курсі дзеркало якогось сайта, чи вже готовий курс зроблений у вигляді масиву веб-сторінок.

Інший спосіб, додати його як текстову сторінку. Зручно використовувати, якщо не підєднаний візуальний HTML-редактор (низька швидкість Інтернет). Порожній рядок сприймаєтся як початок нового абзацу. Можливо використовувати особливу розмітку (,*) для форматування тексту. Наприклад, Заголовок інтерпретується як заголовок першого рівня, Заголовок - як заголовок другого рівня, *курсив*, **напівжирний**, ***напівжирний курсив***.

Третій спосіб, як веб-сторінку. При створенні тексту ми можемо використати візувальний редактор, або скопіювати з документа Word та вставити. Залежно від налаштувань текст відкривається або в окремому вікні, або в поточному.

Четвертий - як пояснення. Текст створюється в форматі html за допомогою візуального редактора..

Відомі і інші способи: IMS-пакет, SCORM-пакет і LAMS-пакет (LearningActivityManagmentSystem) - матеріали із вказаною послідовністю вивчення, індивідуальні завдання, групові проекти.

Окрім цього у системі MOODLE є безліч можливостей, що робить її дуже популярною між студентів і викладачів. При чому, у кожного свої.

У викладача:

1. Мати у структурованій формі навчально-методичне забезпечення дисципліни.

2. Зручний інструмент з обліку та контролю роботи студентів.

3. Можливість становлювати потрібні терміни виконання студентами завдань.

4. Програмне забезпечення, європейський стандарт Moodle по організації навчального процесу за модульною системою, що вимагає Болонська декларація.

5. Можливість використання аудіо та відео матеріалів при організації навчального процесу.

6. Бути включеним до Європейського реєстру власників авторських курсів.

7. Широкі можливості зі змін, розширення, доповнення та корегування навчально-методичних матеріалів дисципліни.

8. Тести для проведення контролю знань студентів із застосуванням різних за типом питань.

9. Автоматизовану система рейтингового оцінювання самостійної роботи студентів.

10. Механізм для залучення студентів до формування силами студентів навчально-методичних матеріалів, що розроблені викладачами.

11. Програмне забезпечення, що захищене від несанкціонованого доступу, змін та пошкодження (знищення).

12. Програмне забезпечення для можливості виконання науково-методичних розробок за власним вибором, послідовністю та темпом.

У студентів:

1. Логічно структурований та комплектний навчально-методичний матеріал, що покращує умови для самостійного опанування дисципліни.

2. Засоби самотестування.

3. Засоби виконання завдань та оцінювання незалежно від людського чинника, викладача.

4. Можливість особистої участі та допомоги викладачу по компютерного забезпечення навчального процесу.

5. Реальну участь у науковій роботі студентів.

6. Модульну організацію навчального процесу, що в кінцевому варіанті дасть можливість обходитися без іспитів.

7. Розширені Internet-ресурси.

8. Можливість дистанційного опанування навчальних матеріалів.

9. Можливість дострокової здачі іспитової сесії.

Помітною перевагою MOODLE є можливість зберегти текст Word у вигляді веб-сторінки, створити архів із сторінками і малюнками, розмістити в системі цей архів та розпакувати. Для сторінок із багатьма формулами - це найшвидший спосіб розмістити багато матеріалів у вигляді веб-сторінок

Ще однією перевагою MOODLE є велика кількість видів завдань. Таких як:

відповідь поза сайтом

відповідь у вигляді тексту

відповідь у вигляді файлу

відповідь у вигляді кількох файлів

база даних - дозволяє сконструювати свій тип завдань, наприклад, малюнок+текст+файл, та на жаль цей вид завдань недостатньо інтегровано в систему навчання (оцінити не можна, рейтинг не потрапляє у загальну відомість).

форум - дозволяє оцінити питання та відповіді студентів, студенти можуть не тільки писати відповіді але й прикріпляти файли.

Усі типи завдань Moodle мають назву, опис, оцінку, термін доступності, заборона надсилати запізно виконані завдання, груповий метод та видимість. Крім того завдання різного типу мають такі параметри:

відповідь поза сайтом - додаткових параметрів не має

відповідь у вигляді тексту - кількість спроб, можливість коментувати свої тексти, повідомлення викладачу про виконання поштою;

відповідь у вигляді файлу - кількість спроб, максимальний розмір файлу, повідомлення викладачу про виконання поштою;

відповідь у вигляді кількох файлів - максимальний розмір файлу, максимальна кількість файлів, дозвіл на знищення своїх файлів, можливість коментувати файли, можливість сховати свої коментарі до закінчення завдання, повідомлення про виконання поштою.

Кредитно-модульна система має як переваги так і недоліки, недоліків звичайно ж більше. По - перше, студент може спокійно набрати відповідні бали на 5 чи 4 або навіть на якщо його влаштовує то отримати автомат і не йти на екзамен, і спокійно їхати додому. По - друге, якщо велика група студентів, то всі висловитись не встигають, балів не заробляють, а якщо ВНЗ кожного року збільшує набір студентів, аудиторій не вистачає пара може пройти просто неба і це мало не кожен день, або в одну аудиторію "поселяють" 2 - 3 групи у яких різні предмети. Що ж тоді робити студенту? При пятибальній системі студент спокійно вчив на екзамен і спокійно його здавав навіть тоді коли журнал не дуже і ряснів оцінками, а тепер що ж виходить не набрав балів то вибачай на екзамен можеш іти, але більше ніж на " не розраховуй?

Ще одним недоліком є те, що список файлів в системі відсортований за алфавітом, змінити сортування неможливо, назва файлу змінюється на транскрицію, краще було б розділити українську назву і англійський id ресурсу, при перегляді веб-сторінки втрачається відчуття місця на сайті. Повязано це з тим, що як батьківський елемент відображається не назва модуля, а загальна тека Ресурси, структурований теоретичний матеріал можна додати тільки у вигляді IMS або SCORM-пакету, разом з тим редактору для його розроблення нема. Тестування можливості створити IMS пакет структурованого курсу в ATutor і імпортувати цей пакет в Moodle показало: пакет імпортований без помилок, навігація відображається неправильно - не згортаються структурні елементи.

Хоча кредитно-модульна система має і багато недоліків, це не заважає їй удосконалюватися. На сьогоднішній день систему Moodle використовують 18493 сайтів із 167 країн світу. Для прикладу приведемо декілька вищих навчальних закладів України, які регулярно використовують систему Moodle (Перелік вищих навчальних закладів України, що використовують Moodle

Київський Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ "КПІ";

Луцький державний технічний університет;

Одеський національний політехнічний університет;

Приазовський державний технічний університет;

Інститут автоматики і електротехніки Національного університета суднобудування;

Taras Shevchenko University Moodle System;

Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти вчителів;

Херсонський економічно-правовий інститут;

Університет цивільного захисту України;

Харківській національний університет радіоелектроніки;

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;

Одеська національна академія звязку;

Українська інженерно-педагогічна академія;

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти;

Донецкий национальній технический университет;

Київський славістичний університет;

Інститут післядипломної освіти Луганського державного педагогічного університету).

Отже, з даної доповіді зрозуміло, що система MOODLE має значну кількість як переваг, так і недоліків. Але з кожним роком ця система вдосконалюється, зявляються нові переваги і усуваються усі недоліки і проблеми які виникали у користувачів під час роботи з системою.

Похожие рефераты:

Курсовая работа на тему Система баз данных MS SQL Server 2000 Реферат на тему Система непрерывной подачи чернил Курсовая работа на тему Система съема данных с оптопар Доклад: Сканеры и принтеры, сфера их применения Курсовая работа на тему Современные информационные системы управления государством Реферат на тему Современный уровень развития переносной флэш-памяти и USB-брелков Курсовая работа на тему Создание базы данных "Аттестация сотрудников" Контрольная работа на тему Создание презентации Курсовая работа на тему Спортивная программа и организация базы данных Курсовая работа на тему Суперэлементное моделирование пространственной системы "плита грунтовое основание" Курсовая работа на тему Сутність та принципи роботи ЕОМ Курсовая работа на тему Сучасне інтерактивне спілкування Реферат на тему Сучасний стан інформаційної безпеки. Проблеми захисту комп'ютерної інформації Реферат на тему Сучасні антивірусні програми та принцип їх роботи Реферат на тему Сучасні комп'ютерні технології Курсовая работа на тему Сучасні операційні системи, архітектура, відмінні характеристики, функціональність, виробництво і перспективи розвитку Реферат на тему Сучасні програмні продукти для управління маркетинговою діяльністю Контрольная работа на тему Сучасні системи автоматизованого проектування графічних проектів Реферат на тему Сущность алгоритмов Контрольная работа на тему Сущность защиты информации Реферат на тему Сущность искусственного интеллекта Курсовая работа на тему Схема електрична принципова модуля на базі 8-розрядного мікропроцесора Контрольная работа на тему Схема контроллера Реферат на тему Схема радиомодема Реферат на тему Схемы шифрования AES, RC4, RC5, RC6, Twofish, Mars Курсовая работа на тему Счетчик обратного отсчета Курсовая работа на тему Технологии компьютерных игр Реферат на тему Функции и возможности текстового редактора Дипломная работа на тему Функціонування системи інформаційного обслуговування користувачів бібліотек у сучасних умовах Реферат на тему Характеристика качества ПО "практичность" Курсовая работа на тему Цвет и графика на ЭВМ Реферат на тему Что такое компьютерная сеть. Виды сетей Контрольная работа на тему Экономические информационные системы Дипломная работа на тему Электронная почта Курсовая работа на тему Язык программирования высокого уровня С++ Курсовая работа на тему Языки программирования Контрольная работа на тему Установка и настройка программного обеспечения локальной сети Курсовая работа на тему Датчики скорости коррозии как элементы АСУ общей системы мониторинга Курсовая работа на тему Динамическое формирование и преобразование списков и структур Шпаргалка: Дискретная техника Реферат на тему Устройство персонального компьютера Курсовая работа на тему Устройство управления системой измерения веса Контрольная работа на тему Утилиты, буфер обмена, автоформат MS Excel Доклад: Файловая система для операционной системы Windows Лабораторная работа на тему Дослідження файлової структури Курсовая работа на тему Економічні задачі лінійного програмування і методи їх вирішення Курсовая работа на тему Емпіричне дослідження програмного забезпечення Курсовая работа на тему Автоматизация системы управления холодильной установкой Курсовая работа на тему Автоматизированная система управления климатом в тепличных хозяйствах Реферат на тему Автомобильная электроника Курсовая работа на тему Анализ доходов отдела фирмы, занимающейся розничной торговлей офисной мебелью Курсовая работа на тему База данных "Магазин по продаже дисков" Курсовая работа на тему Безпровідна мережа Wi-Fi, її будування Контрольная работа на тему Компьютерная графика Реферат на тему Компьютерная графика Контрольная работа на тему Компьютерная графика Реферат на тему Компьютерная графика и решаемые ею задачи Курсовая работа на тему Компьютерная лингвистика Дипломная работа на тему Компьютерная модель СГ в координатах d, q, 0 в режиме ХХ Курсовая работа на тему Назначение и возможности 3d's МАХ 9.0 Реферат на тему Назначение и основные функции электронных таблиц Лабораторная работа на тему Настройка ОС Windows Контрольная работа на тему Методы информационных технологий в делопроизводстве Учебное пособие: Методы исследования операций Курсовая работа на тему Применение пакетов прикладных программ в экономике Контрольная работа на тему Применение программы Ехсеl для определения заработка водителей такси Курсовая работа на тему Применение симплекс-метода Курсовая работа на тему Проблемы документационного обеспечения управления и использования электронной цифровой подписи Контрольная работа на тему Проблемы защиты информации Курсовая работа на тему Проблемы защиты информации в компьютерных сетях Дипломная работа на тему Проблемы и перспективы развития федеральной целевой программы "Электронная Россия" Контрольная работа на тему Проблемы искусственного интеллекта Реферат на тему Проблемы обеспечения безопасности информации в сети интернет Курсовая работа на тему Проблемы развития информационных технологий в республике Беларусь Реферат на тему Проблемы совершенствования качества выпускаемого программного обеспечения Реферат на тему Проблемы создания искусственного интеллекта Курсовая работа на тему Проблемы социальной информатики Курсовая работа на тему Прогнозирование количественными методами Курсовая работа на тему Програма "Screen Saver" (зберігач екрану) Курсовая работа на тему Програма візуальної демонстрації пошуку елементів у масиві Курсовая работа на тему Програма для анімації музичних творів Курсовая работа на тему Програма для перегляду великих текстових файлів, розмір яких більший за 64 кілобайти Дипломная работа на тему Програма для роботи з файловою системою Курсовая работа на тему Програма для сортування даних методом піраміди Курсовая работа на тему Програма для тестування знань з дисципліни "Програмування на мові С" Курсовая работа на тему Програма емуляції роботи командного процесора операційної системи Статья: Практичний розрахунок ефективності системи електронного документообігу Курсовая работа на тему Практичні аспекти створення програмного забезпечення Лабораторная работа на тему Программа "Учет выдачи и возврата книг" Реферат на тему Проектирование информационных систем Лабораторная работа на тему Символьные вычисления Контрольная работа на тему Система управления проектами Spider Учебное пособие: Системи автоматизованого проектування Учебное пособие: Системи автоматизованого проектування Реферат на тему Системи і методи виявлення вторгнень у компютерні системи Реферат на тему Системы телеобучения Реферат на тему Системы управления базами данных Курсовая работа на тему Системы управления обучения (LMS) Контрольная работа на тему Склад робіт з організації позамашинної інформаційної бази підприємства Реферат на тему Складання сценаріїв в операційній системі LINUX