Реферат на тему Сутність лібералізму

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра політології

Реферат

з курсу Політологія

на тему: Сутність лібералізму

Виконав:

студент 2 курсу,

спеціальності ЕЕП203, 3 групи

Снєгірьов М.О.

Київ 2010


План

Вступ

1. Ліберальний Liber (лат.) вільний

2. Розвиток ліберальної думки, історичні етапи

3. Розвиток лібералізму у світі

Висновки

Список літератури


Вступ

В цій роботі я обрав таку політичну течію, як лібералізм. На мою думку це одна з найактуальніших проблем, серед існуючих. Оскільки нині існуючі державні утворення мають ознаки лібералізму. Саме ознаки, оскільки в цій роботі стоїть питання про той лібералізм до якого прагне дорости кожне суспільство. Схоже де що на утопію К. Маркса, що до комунізму.

Перш за все розглянув сам корінь течії, ідеології. Її трактовка в різних епохах.

Далі більш детально сама еволюція лібералізму як політичної течії з схематичною візуалізацією.

Останнім питання розглянуте саме питання лібералізму в світі с точки зору Френсіса Фукуями Йосіхіро.


1. Ліберальний Liber (лат.) вільний

Лібералізм, течія, в корені якої розуміється поняття, свобода. Інакше кажучи, свобода слова, рівноправність. Проте його трактовка в різні епохи і різних кутках світу мала своє значення.

Більш детально, саме слово ліберальний походить від лат. liber (вільний). Тит Лівій в Історії Риму від заснування міста описує боротьбу за свободу між класами плебеїв і патриціїв. Марк Аврелій у своїх Міркуваннях пише про подання про державу, до закону, рівним для всіх, де визнаються рівність і рівне право на мову; також про єдинодержавію, яке все більше шанує свободу підданих.

В епоху італійського Відродження ця боротьба поновилася між прихильниками вільних міст-держав і Папи Римського. Нікколо Макіавеллі в своїх Міркуваннях про першу декаду Тита Лівія виклав принципи республіканського правління. Джон Локк в Англії і мислителі французського просвітництва сформулювали боротьбу за свободу в термінах прав людини.

В російську мову слово лібералізм прийшло в кінці XVIII століття а з французького фр. libéralisme і означало вільнодумство. Негативний відтінок до цих пір зберігся в значенні зайва терпимість, шкідлива поблажливість, потурання (Новий словник російської мови під ред. Т. Ф. Єфремова). В англійській мові слово liberalism також спочатку мало негативний відтінок, але втратила його.

Американська війна за незалежність привела до виникнення першої нації, яка розробила конституцію на основі ідеї ліберальної держави, особливо ідеї, що уряд керує державою за згодою керованих. Французька буржуазія також спробувала створити уряд на основі ліберальних принципів під час Великої французької революції. Автори іспанської конституції 1812 р., що знаходилися в опозиції по відношенню до іспанського абсолютизму, ймовірно, першими ввели у вживання слово ліберал для позначення прихильників політичного руху. Починаючи з кінця XVIII століття а, лібералізм став однією з провідних ідеологій практично у всіх розвинених країнах.

Багато початкових спроб втілення ліберальних ідей мали лише частковий успіх і часом навіть приводили до протилежних результатів диктатура. Гасла свободи і рівності підхоплювали авантюристи. Між прихильниками різних інтерпретацій ліберальних принципів виникали гострі конфлікти. Війни, революції, економічні кризи та урядові скандали провокували масове розчарування в ідеалах. У силу цих причин, в різні періоди в слово лібералізм вкладався різний зміст. З часом прийшло понад системне розуміння основ цієї ідеології, які стали фундаментом для однієї з найпоширеніших на даний момент політичних систем у світі ліберальної демократії. [2)

2. Розвиток ліберальної думки, історичні етапи

Мал.1

Класичні політичні ідеології в Європі починаються після Великої французької революції з протистояння консерватизм лібералізм у питанні: чи можна змінювати усталений традиційний суспільний устрій

Ліберали, на відміну від консерваторів, вважали, що освічений розум здатний поліпшити суспільство. Тоді ж виникає і радикалізм, що прагне докорінної перебудови усіх суспільних інститутів.

Мал. 2

Після серії національних революцій 1848 року в Європі у радикалізмі починають виокремлюватися дві головні лінії соціалізм та націоналізм. Обидва напрямки декларували перебудову суспільства в інтересах більшості: соціалізм пригноблених, націоналізм представників панівних націй. Одночасно в межах консерватизму починають домінувати мотиви захисту національних традицій та інституцій. Соціалізм та націоналізм остаточно виокремлюються як різні ідеологічні напрямки. Радикалізм як щось ідеологічно визначене припиняє існування.

Мал. 3


Виникає соціал-демократія як помірна форма соціалізму, що приймає основні цінності лібералізму. Водночас консерватизм, з одного боку, лібералізується, а з іншого набуває помірно націоналістичних рис 3.

Спочатку комунізм та фашизм являли собою крайні форми соціалізму й націоналізму відповідно. У період між світовими війнами вони набирають сили та перетворюються на самостійні політичні ідеології.

Мал. 4

У підсумку соціалізм як політична ідеологія припиняє існування. Він постає розтягнутим між соціал-демократією та комунізмом і перетворюється на етичний орієнтир. Те саме відбувається і на протилежному фланзі з націоналізмом та лібералізмом.

Виразно окреслюються дві осі етичних антиномій: соціалізм націоналізм; лібералізм підкорення єдиній волі. Після Першої світової війни кожний справжній політичний рух мав визначатися за двома осями. Час одновимірної політики завершився.

Поразка Німеччини та Італії у Другій світовій війні привела до того, що фашизм перестав існувати як діюча політична ідеологія. Подібно до лібералізму, націоналізму та соціалізму він перетворився на певний етичний орієнтир, причому протилежний до лібералізму.

Мал. 5

Пізніше для нього придумали синонім тоталітаризм. У свою чергу, місце фашизмуна ідеолого-політичному полі посів солідаризм (католицькі області Німеччини, Італії тощо).

З погляду ідеології Другу світову війну можна тлумачити як війну лібералізму з фашизмом. Перемога ліберальних цінностей виявилася такою переконливою для буржуазної Європи, англомовної Америки, Австралії, Нової Зеландії та Ісландії, що наприкінці ХХ сторіччя в цих країнах вони постали вже як загальнолюдські. Такою ж загальнолюдською цінністю стає неприйняття фашизму.

З іншого боку, до 70-х років у Європі остаточно перемогли і соціалізм, і націоналізм у тому сенсі, що не залишилося ані пригноблених класів, ані пригноблених націй. Причому це стало можливим лише завдяки цілковитій перемозі лібералізму. [4)

Мал. 6

3. Розвиток лібералізму у світі

Ми - члени міцних, багаторічних ліберальних демократій - стикаємося з незвичною ситуацією. Кілька поколінь тому чимало поважних людей були впевнені в наближенні щасливого соціалістичного майбутнього, коли буде скасовано приватну власність та капіталізм, а саму політику - в той чи інший спосіб знято. Натомість сьогодні хтозна, чи можемо ми уявити світ, радикально кращий за наш власний, чи уявити майбутнє, що за своєю суттю не є демократичним і капіталістичним. У цих межах, звісно, багато що можна поліпшити: ми можемо збудувати житло тим, хто його позбавлений, надати нові можливості меншинам та жінкам, поліпшити механізми конкуренції та створити нові робочі місця. Ми також можемо уявити майбутні світи, значно гірші за ті, що їх ми зараз знаємо, де національна, расова або релігійна нетерпимість штовхають суспільство назад, де людство придушене війною чи екологічною катастрофою. Однак неможливо уявити собі світ, істотним чином відмінний від сучасного та водночас ліпший за нього. Інші, менш свідомі епохи також вважали себе найліпшими, однак ми доходимо цього висновку, немов змучені від пошуку альтернатив, які, за нашими сподіваннями, мали б бути кращими від ліберальної демократії [1).

Ця ситуація та масштаби сучасної всесвітньої ліберальної революції спонукають нас поставити таке питання: ми просто стаємо свідками тимчасового злету у долях ліберальної демократії чи маємо справу з тривалою моделлю розвитку, що згодом просуватиме всі країни в напрямі ліберальної демократії?

Зрештою, цілком можливо, що сучасний ухил у бік демократії є лиш етапом у циклічному процесі. Досить поглянути на кінець 60-х - початок 70-х років, коли Сполучені Штати зазнали кризи, викликаної Вєтнамською війною та Вотергейтським скандалом. Увесь Захід був втягнутий до економічних проблем, що стали наслідком нафтового ембарго країн ОПЕК; більшість латиноамериканських демократій були скинуті серією військових переворотів; і здавалося, що не- або антидемократичні режими процвітали по всьому світові - від Радянського Союзу, Куби та Вєтнаму до Саудівської Аравії, Ірану та Південної Африки. Тож з яких причин ми маємо сподіватися, що ситуація 70-х чи, що гірше, 30-х - з їхнім зіткненням агресивних антидемократичних ідеологій, не відтвориться знов?

Мало того: хіба не можна стверджувати, що сучасна криза авторитаризму - лише випадок, рідкісне розташування політичних планет, що у найближчу століття вже не повториться? Адже уважне вивчення падінь авторитарних режимів у 70-х та 80-х роках XX століття надаватиме безліч прикладів, що засвідчуватимуть акцидентальну природу цих подій. Що більше ми знаємо про певну окрему країну, то більше ми свідомі того виру зовнішніх випадковостей, що відрізняють її від сусідів, та зовні випадкових обставин, що привели, зрештою, до демократії". Все могло б відбуватися по-іншому: 1975 року португальська Комуністична партія могла б виявитися переможницею, а Іспанія могла б пройти повз демократію, якби король Хуан Карлос не провадив такої вмілої та узгоджувальної політики. Ліберальні ідеї втілюються лише певними особистостями; їм не властива аніяка сила, незалежна від діяльності конкретних людей. Якби Андропов чи Черненко прожили довше, якби сам Горбачов був дещо іншою людиною, то хід подій в Радянському Союзі та у Східній Європі між 1985 та 1991 роком був би цілком іншим. Якщо дотримуватися нині популярної тенденції в суспільних науках, можна навіть стверджувати, що непередбачувані політичні чинники на кшталт лідерських здібностей та громадської думки домінують у демократичному процесі та напевне зумовлюють унікальність будь-якої ситуації і в її ході, І в результаті.

Однак якщо ми звернемо свій погляд не на останні пятнадцять років, а на цілісний план історії, то виявиться, що ліберальна демократія посідає в ньому особливе місце. Хоч у світі в цілому демократія розвивалася за певними циклами, все-таки відбулося артикульоване секулярне зрушення у демократичному напрямі. Таблиця, що її ми нижче наводимо, ілюструє цей розвиток.

Таблиця 1

< >

Похожие рефераты:

Реферат на тему Сущность, структура и субъекты политических процессов Реферат на тему Убийство Анвара ас-Садата Реферат на тему "Новые правые" в современной геополитике Контрольная работа на тему Образ советского политического оратора. Н.С. Хрущёв Реферат на тему Основные этапы развития общественной мысли в Беларуси и идеология белорусского государства Учебное пособие: Основы политологии Реферат на тему Особенности российской демократии Доклад: Партийная и избирательная система Нидерландов Контрольная работа на тему Политическая элита Реферат на тему Политические конфликты и кризисы, пути их преодоления, политическая модернизация Реферат на тему Политическая концепция И.А. Ильина Контрольная работа на тему Политическая реклама Учебное пособие: Поняття і ознаки демократії Контрольная работа на тему Социально-политические и психологические истоки тоталитаризма Реферат на тему Фашизм и неофашизм: сущность, сходство и различие Курсовая работа на тему Формирование имиджа России Реферат на тему Человек политический, как субъект политического общества Контрольная работа на тему Этапы развития политических идей Контрольная работа на тему Геополитические трансформации и Украина Статья: Глобализация и проблемы становления демократии в Украине Реферат на тему Государственное устройство Ватикана Реферат на тему Демократія як політичний режим Реферат на тему Информационное общество и этнокультура Курсовая работа на тему Ідеологічний контроль та агітація в тоталітарних суспільствах Дипломная работа на тему Ідеологічні відмінності сучасних партій лівого спрямування в Україні Статья: Некоторые особенности личности непосредственных исполнителей терактов. Глобальные цели террористов на Северном Кавказе Курсовая работа на тему Значение политики президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер Реферат на тему Идеальное государство Платона Дипломная работа на тему Идеология либерализма и её влияние на современные политические процессы Реферат на тему Институт президентства в современном мире Курсовая работа на тему Демократия и тоталитаризм Реферат на тему Десталинизация в СССР Реферат на тему Доктрина "Москва - Третий Рим": суть и влияние Реферат на тему Розвиток політичної думки в Росії Реферат на тему Современное понимание демократии Реферат на тему Современные политические партии и движения Республики Беларусь Реферат на тему Сутність та ознаки демократії Реферат на тему Теория солидаризма Реферат на тему Типологии политического лидерства Сочинение: Трактат Ніколо Макіавеллі "Государ" Курсовая работа на тему Исламский фактор в период формирования и трансформации деятельности в США на примере арабского лобби Реферат на тему Истоки и тенденции развития этнического терроризма в XX веке Контрольная работа на тему Политическая модернизация в современном мире Курсовая работа на тему Проблемы политической нестабильности в Латинской Америке Реферат на тему Разработка идей элитизма в трудах Р. Михельса Курсовая работа на тему Роль российских политических партий в современных условиях Контрольная работа на тему Структура политического сознания Реферат на тему Теория модернизации в современной России Курсовая работа на тему Українська політична думка 60-80-х років XX ст. Дипломная работа на тему Диктатура в недемократичних та демократичних державах Реферат на тему Законодательная власть Реферат на тему Иракский кризис и реакция на него мировой общественности Контрольная работа на тему Место и роль молодежи в политическом процессе Реферат на тему Политическая культура и идеология Реферат на тему Политическая система России Реферат на тему Политическая власть Реферат на тему Политические системы и авторитарные режимы Реферат на тему Политический пиар Контрольная работа на тему Политический режим Контрольная работа на тему Політична влада Дипломная работа на тему Політична реклама Реферат на тему Політична система Польщі Реферат на тему Предпосылки возникновения политической науки Реферат на тему Природа та функції демократії Контрольная работа на тему Современная Россия и мировая политика Реферат на тему Проблеми та перспективи політичної аналітики Реферат на тему Социальные функции и методы политологии Реферат на тему Специфика развития политической системы в информационном обществе Контрольная работа на тему Политология как научная дисциплина Учебное пособие: Политология: понятие, сущность, функции Курсовая работа на тему Форма государственного устройства Японии в историческом и правовом аспектах Курсовая работа на тему Глобализация и антиглобализация как основной феномен современного мира Реферат на тему Государственная власть Курсовая работа на тему Манипулятивные технологии в избирательных кампаниях Реферат на тему История мировой политической мысли Реферат на тему История политических учений Доклад: Итоги выборов в России в 2010 году Курсовая работа на тему Политическая мысль Нового и Новейшего времени Реферат на тему Народно-демократична партія України Курсовая работа на тему Политическая власть и механизм ее функционирования Реферат на тему Политические партии России Контрольная работа на тему Политический портрет лидеров в современной России Реферат на тему Политическое лидерство Реферат на тему Становлення багатопартійності в України Реферат на тему Проблемы украинской политической власти Реферат на тему Социальные общности и политика Курсовая работа на тему Украина в мировой политике Статья: Участие России в деятельности "Большой восьмерки" Статья: Национальная безопасность: способ ликвидации материальных основ коррупции Курсовая работа на тему Геополитическое положение и интересы России как фактор национальной безопасности Реферат на тему Базовая основа идеи террора Реферат на тему Демократия как форма организации политической жизни Курсовая работа на тему Избирательная кампания как форма политической деятельности Контрольная работа на тему Марксистская политическая теория Реферат на тему Многопартийность в Украине Курсовая работа на тему Политика в сфере этнонациональных отношений Курсовая работа на тему Политика и личность Реферат на тему Политический кризис Реферат на тему Роль насилия в политическом процессе Реферат на тему Православие как национальная идея