Реферат на тему Визначення поняття організація як функції управління. Співвідношення категорій організація, ор

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра менеджменту і адміністрування

Реферат

з дисципліни: Основи менеджменту

Виконала: ст. гр. МЕО-08-1

Горбань Даря

м. Кривий Ріг

2010р.


План

1. Сутність функції організації

2. Типи організаційних структур

Висновок

Список літератури


1. Сутність функції організації

В процесі вивчення цієї теми важливо, насамперед, усвідомити сутність трьох ключових категорій: організація, організаційний процес (діяльність), "організаційна структура". Всі вони тісно повязані між собою, але не є синонімами.

Організація це функція управління, в межах якої здійснюється розподіл робіт поміж окремими робітниками та їх групами та узгодження їх діяльності. Реалізація функції організації здійснюється у процесі організаційної діяльності.

Організаційна діяльність це процес, за допомогою якого керівник усуває невизначеність, безладдя, плутанину та конфлікти поміж людьми щодо роботи або повноважень і створює середовище придатне для їх спільної діяльності.

Основними складовими організаційного процесу (організаційної діяльності) є (докладніше вони розглядаються у третьому питанні лекції):

а) розподіл праці - розподіл загальної роботи в організації на окремі складові частини, достатні для виконання окремим робітником відповідно до його кваліфікації та здібностей;

б) групування робіт та видів діяльності у певні блоки (групи, відділи, сектори, цехи, виробництва тощо) - департаменталізація;

в) підпорядкування кожної такої групи керівникові, який отримує необхідні повноваження (делегування повноважень);

г) визначення кількості робітників, безпосередньо підлеглих даному менеджерові (встановлення діапазону контролю);

д) забезпечення вертикальної та горизонтальної координації робіт та видів діяльності (створення механізмів координації).

Організаційний процес це достатньо складний вид діяльності. Його складність полягає у необхідності вибору рішення з безлічі можливих альтернатив, кожна з яких не поступається решті з точки зору раціональності прийняття організаційного рішення. Це наочно підтверджує рис. 1, на якому представлено континууми можливих рішень в межах організаційної діяльності. (Континуум це безперервна сукупність, наприклад, в математиці це сукупність всіх точок прямої, яка еквівалентна сукуності всіх дійсних чисел).

Похожие рефераты:

Реферат на тему Власть и организационное развитие Реферат на тему Информационные технологии в управлении 2 Реферат на тему Проблемы адаптации конкурентной стратегии фирмы к условиям внешней среды Курсовая работа на тему Совершенстование организации деятельности планово экономического отдела на примере ОАО Ритм Реферат на тему Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов Реферат на тему Учет обязательств организации перед персоналом Реферат на тему Менеджмент угольной промышленности Реферат на тему Особенности функции системы управления Курсовая работа на тему Стратегический маркетинг 9 Контрольная работа на тему Функции инновационного менеджмента Реферат на тему Организация визовой поддержки туроператорской компанией Реферат на тему Основные стили управления сравнительный анализ Реферат на тему Управление оборотными средствами 6 Курсовая работа на тему Стратегический план развития предприятия 2 Курсовая работа на тему Методы реализации стратегии ООО Спринтер Реферат на тему Управление организационными изменениями 2 Курсовая работа на тему Тарифная система как основной элемент организации заработной платы Реферат на тему Управленческие решения 26 Реферат на тему Управленческие решения Отчет по практике: Лидер и менеджер Реферат на тему Личность менеджера 3 Реферат на тему Эволюция перехода управленческих систем к стратегическому управлению Реферат на тему Информационный менеджмент 3 Реферат на тему Разработка мероприятий по повышению эффективности работы в области оказания платных услуг учреждения Реферат на тему Методология и организация нововведений в менеджменте Реферат на тему Разработка стратегии развития предприятия ЗАО Рассвет Любинского района Омской области Реферат на тему Функция руководителя службы безопасности организации и его место в общей иерархии управленческой Реферат на тему Задачи процесса мотивации в менеджменте Курсовая работа на тему Содержательные теории мотивации возможности и ограничения применения Реферат на тему Отчет о прохождении производственной практики на базе ООО ТМ-profi Реферат на тему Власть и личное влияние Курсовая работа на тему Анализ технико экономических показателей предприятия Реферат на тему Процес реалiзацiї рiшень i його регулювання Реферат на тему Менеджер 4 Реферат на тему Человеческий капитал и профессионализм менеджера Реферат на тему Управление запасами организации Реферат на тему Вопросы тактики ведения переговоров Реферат на тему Мотивация персонала 12 Реферат на тему Финансовое планирование и контроль Реферат на тему Унификация и стандартизация управленческих документов Реферат на тему Организационные структуры управления конфликтные ситуации Реферат на тему Реклама и ее роль в организации бизнеса Реферат на тему Бизнес-план продовольственного магазина Ночные снайперы Контрольная работа на тему Модели организационного управления предприятия Реферат на тему Типы системных представлений, использованных при изучении систем управления Контрольная работа на тему Сущность международного менеджмента Реферат на тему Гуманизация управления Реферат на тему Лизинг в системе функций менеджмента Реферат на тему Организация франчайзинговой формы бизнеса Контрольная работа на тему Значение, содержание и задачи мотивации трудовой деятельности Реферат на тему Разработка систем мотиваций Реферат на тему Отчёт об учебно-ознакомительной практике на предприятиях Реферат на тему Правильность написание резюме Контрольная работа на тему Управление персоналом и подбор кадров Курсовая работа на тему Менеджмент и его значение для современной России Курсовая работа на тему Конфликты в менеджменте управление социально психологическим климатом на предприятии Реферат на тему Деловая оценка персонала 3 Реферат на тему Анализ внутренней среды организации на примере ООО SMAIL ТУР Реферат на тему Финансовый менеджмент организации Дипломная работа на тему Разработка стратегии развития мебельного салона ХХХ Реферат на тему Ценообразование в топливно-энергетическом комплексе Реферат на тему Интеллектуальный потенциал инновационного развития Реферат на тему Swot-анализ предприятия ЗАО Алтайская ярмарка Реферат на тему Отчет по производственной практике 8 Реферат на тему Отчет о практике менеджмент Курсовая работа на тему Социально психологические аспекты управления персоналом Реферат на тему Принятие решения по повышению квалификации персонала Реферат на тему Производственный менеджмент 5 Курсовая работа на тему Планирование численности промышленно-производственного персонала и показателей производительност Реферат на тему Планирование реализации продукции Реферат на тему Конкурентный и ситуационный анализ Реферат на тему Информационные технологии и эволюция управления Реферат на тему Матричная структура управления 2 Курсовая работа на тему Органическая структура управления Реферат на тему Цели и функции паблик рилейшенз Реферат на тему Имидж школы как объект управления Реферат на тему Финансовый менеджмент 25 Реферат на тему Значение правильного выбора ассортиментной политики для торгового предприятия Курсовая работа на тему Системный подход и ситуационный анализ в менеджменте Реферат на тему Типовые модели и методы при принятии управленческих решений Курсовая работа на тему Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала Дипломная работа на тему Повышение эффективности системы управления персоналом ООО Невада Реферат на тему Стили управления персоналом Реферат на тему Стили руководства 9 Курсовая работа на тему Проведение бизнес-реинжиринга на примере компании по изготовлению пластиковых дверей Реферат на тему Управление портфелем ценных бумаг 3 Реферат на тему Государственная инновационная политика 3 Дипломная работа на тему Разработка стратегии развития ООО ГеоСтройИзыскание Контрольная работа на тему Понятие стратегического управления и его отличительные особенности Дипломная работа на тему Совершенствование управления на основе концепции контроллинга на примере ОАО Заволжский мото Реферат на тему Развитие менеджмента в спорте Реферат на тему Организация инновационного менеджмента 3 Курсовая работа на тему Конфликт в организации 2 Реферат на тему Совершенствование системы управления персоналом в СПК Марьино Ряжского района Рязанской област Реферат на тему Система стимулирования труда Реферат на тему Стратегическое управление и его роль в развитии организации Учебное пособие: Общий менеджмент Реферат на тему Отбор и найм персонала Курсовая работа на тему Финансовый менеджмент коммерческого банка Курсовая работа на тему Менеджмент в моей организации 2