Реферат на тему Забруднення

навколишнього середовища

1. Вступ

2. Забруднення атмосфери

2.1. Основні забруднюючі речовини

2.2. Аерозольне забруднення атмосфери

2.3. Фотохімічний туман (зміг)

2.4. Забруднення радіоактивними опадами

2.5. Біологічне забруднення або Доліна Смерті

3. Забруднення вод

3.1. Неорганічне забруднення водойм

3.2. Органічні забруднення (нафта)

3.3.Біологічне забруднення або червоний приплив

3.4. Теплове забруднення

4. Забруднення ґрунту

4.1. Пестициди як забруднюючий фактор

4.1. Кислі атмосферні випади на сушу (кислотні дощі)

5. Висновок

6. Використана література

Вступ

Екологічна проблема - проблема взаємин суспільства й природи, збереження навколишнього середовища. Протягом тисячоріч чоловік постійно збільшував свої технічні можливості, підсилював втручання в природу, забуваючи про необхідність підтримки в ній біологічної рівноваги.

Особливо різко зросло навантаження на навколишнє середовище в другій половині 20 століття. У взаєминах між суспільством і природою відбувся якісний перегонів, коли в результаті різкого збільшення чисельності населення, інтенсивний індустріалізації й урбанізації нашої планети господарські навантаження почали повсюдно перевищувати здатність екологічних систем до самоочищення й регенерації. Внаслідок цього порушився природний круговорот речовин у біосфері, під погрозою виявилося здоровя нинішнього й майбутнього поколінь людей.

Екологічна проблема сучасного миру не тільки гостра, але й багатогранна. Вона зявляється практично у всіх галузях матеріального виробництва, має відношення до всіх регіонів планети.

На всіх стадіях свого розвитку людина була тісно повязаний з навколишнім світом. Але з тих пор як зявилося высокоиндустриальное суспільство, небезпечне втручання людини в природу різко підсилилося, розширився обєм цього втручання, воно стало многообразнее й зараз загрожує стати глобальною небезпекою для людства. Витрата невозобновимых видів сировини підвищується, усе більше орних земель вибуває з економіки, так на них будуються міста й заводи. Людині доводиться усе більше втручатися в господарство біосфери - тієї частини нашої планети, у якій існує життя. Біосфера Землі в цей час піддається наростаючому антропогенному впливу. При цьому можна виділити трохи найбільш істотних процесів, кожної з яких не поліпшує екологічну ситуацію на планеті.

Найбільш масштабн і значним є хімічне забруднення середовища невластивими їй речовинами хімічної природи. Серед них - газоподібні й аерозольні забруднювачі промислово-побутового походження. Прогресує й нагромадження вуглекислого газу в атмосфері. Подальший розвиток цього процесу буде підсилювати небажану тенденцію убік підвищення середньорічної температури на планеті.

Викликає тривогу в екологів і триваюче забруднення Світового океану нафтою й нафтопродуктами, що досяг уже 1/5 його загальної поверхні. Нафтове забруднення таких розмірів може викликати істотні порушення газо- і водообмена між гідросферою й атмосферою. Не викликає сумнівів і значення хімічного забруднення ґрунту пестицидами і її підвищеною кислотністю, що веде до розпаду экосистемы. У цілому всі розглянуті фактори, яким можна приписати забруднюючий ефект, впливають на процеси, що відбуваються в біосфері.

Забруднення атмосфери

Основні забруднюючі речовини

Існує два основних джерела забруднення атмосфери: природний і антропогенний. Природний - це вулкани, лісові пожежі, курні бури, вивітрювання, процеси розкладання рослин і тварин. Джерелом антропогенного забруднення атмосфери різними речовинами є теплоенергетика, нефтегазопереработка, промисловість, транспорт і ін. На думку фахівців, у результаті діяльності людини в атмосферу Землі щорічно надходить 25,5 мільярдів тонн оксидів вуглецю, 190 мільйонів тонн оксидів сірки, 65 мільйонів тонн оксидів азоту, 1,4 мільйони тонн хлорфторуглеродов. Половина всіх викидів в атмосферу доводиться на підприємства таких галузей промисловості, як енергетика 24,8% і металургія 26,2%.

В останні роки найбільша кількість шкідливих речовин в атмосферу викидається з вихлопними газами автомобілів, причому їхня частка постійно зростає. У нашій країні вона становить більше 30%, а в США - більше 60% від загального викиду забруднюючих речовин в атмосферу.

Особливу тривогу викликає стан повітря у великих містах.

Так, у Москві викиди шкідливих речовин від автотранспорту перевищили 800 тисяч тонн у рік, що становить 70 відсотків від загальної кількості забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу міста за рік.

Різні негативні зміни атмосфери Землі звязані головним чином зі зміною концентрації другорядних компонентів атмосферного повітря. Так, установлено, що основними причинами парникового ефекту є диоксид вуглецю, метан, оксид азоту, озон і фреони. Виникла проблема виснаження озонового шару, у тому числі появи озонової діри а Антарктиді й Арктиці, повязана з надмірним застосуванням фреонів у виробництві й побуті.

Атмосферні забруднювачі розділяють на первинні, вступники безпосередньо в атмосферу, і вторинні, що є результатом перетворення останніх. Так, що надходить в атмосферу сірчистий газ окисляється до сірчаного ангідриду, що взаємодіє з парами води й утворить крапельки сірчаної кислоти. При взаємодії сірчаного ангідриду з аміаком утворяться кристали сульфату амонію.

Подібним чином, у результаті хімічних, фотохімічних, фізико-хімічних реакцій між забруднюючими речовинами й компонентами атмосфери, утворяться інші побічні ознаки. Основним джерелом пирогенного забруднення на планеті є теплові електростанції, металургійні й хімічні підприємства, котельні установки, що споживають більше 70% добува_ щорічно твердого й рідкого палива. Основними шкідливими домішками пирогенного походження є наступні:

а) Оксид вуглецю . Виходить при неповному згорянні углеродистых речовин. У повітря він попадає в результаті спалювання твердих відходів, з вихлопними газами й викидами промислових підприємств. Щорічно цього газу надходить в атмосферу не менш 1250 млн.т. Оксид вуглецю є сполукою, що активно реагує зі складовими частинами атмосфери й сприяє підвищенню температури на планеті, і створенню парникового ефекту.

б) Сірчистий ангідрид. Виділяється в процесі згоряння серусодержащего палива або переробки сірчистих руд (до 170 млн.т. у рік). Частина сполук сірки виділяється при горінні органічних залишків у гірничорудних відвалах. Тільки в США загальну кількість викинутого в атмосферу сірчистого ангідриду склало 65 % від загальносвітового викиду.

в) Сірчаний ангідрид. Утвориться при окислюванні сірчистого ангідриду. Кінцевим продуктом реакції є аерозоль або розчин сірчаної кислоти в дощовій воді, що підкисляє ґрунт, загострює захворювання дихальних шляхів людини. Випадання аерозолю сірчаної кислоти з димових факелів хімічних підприємств відзначається при низької хмарності й високої вологості повітря. Листові пластинки рослин, произрастающихна відстані менш 11 км. від таких підприємств, звичайно бувають густо засіяні дрібними некротическими плямами, що утворилися в місцях осідання краплі сірчаної кислоти. Пирометаллургические підприємства кольорової й чорної металургії, а також ТЕС щорічно викидають в атмосферу десятки мільйонів тонн сірчаного ангідриду.

г) Сірководень і сірковуглець. Надходять в атмосферу роздільно або разом з іншими сполуками сірки. Основними джерелами викиду є підприємства по виготовленню штучного волокна, цукру, коксохімічні, нафтопереробні, а також нафтопромисли. В атмосфері при взаємодії з іншими забруднювачами піддаються повільному окислюванню до сірчаного ангідриду.

д) Оксиди азоту. Основними джерелами викиду є підприємства, що роблять азотні добрива, азотну кислоту й нітрати, анілінові барвники, нітросполуки, віскозний шовк, целулоїд. Кількість оксилов азоту, що надходять в атмосферу, становить 20 млн.т. у рік.

е) Сполуки фтору. Джерелами забруднення є підприємство з виробництва алюмінію, емалей, скла, кераміки, сталі, фосфорних добрив. Фторосодержащие речовини надходять в атмосферу у вигляді газоподібних сполук - фтороводорода або пилу фторида натрію й кальцію. Сполуки характеризуються токсичним ефектом. Похідні фтору є сильними інсектицидами.

ж) Сполуки хлору. Надходять в атмосферу від хімічних підприємств, що роблять соляну кислоту, хлоросодержащие пестициди, органічні барвники, гідролізний спирт, хлорну вапно, соду. В атмосфері зустрічаються як домішка молекули хлору й пар соляної кислоти. Токсичність хлору визначається видом сполук і їхньою концентрацією. У металургійній промисловості при виплавці чавуну й при переробці його на сталь відбувається викид в атмосферу різних важких металів і отрутних газів. Так, розраховуючи на 1 т. передільного чавуну виділяється крім 12,7 кг. сірчистого газу й 14,5 кг пилових часток, що визначають кількість сполук мишяку, фосфору, сурми, свинцю, пар ртуті й рідких металів, смоляних речовин і ціаністого водню.

Аерозольне забруднення атмосфери

Аерозолі - це тверді або рідкі частки, що перебувають у зваженому стані в повітрі. Тверді компоненти аерозолів у ряді випадків особливо небезпечні для організмів, а в людей викликають специфічні захворювання. В атмосфері аерозольні забруднення сприймаються у вигляді диму, туману, імли або серпанку. Значна частина аерозолів утвориться в атмосфері при взаємодії твердих і рідких часток між собою або з водяною парою. Середній розмір аерозольних часток становить 1-5 напівтемний В атмосферу Землі щорічно надходить близько 1 куб.км. пилоподібних часток штучного походження. Велика кількість пилових часток утвориться також у ході виробничої діяльності людей. Відомості про деякі джерела техногенного пилу наведені нижче:

ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС.

ВИКИД ПИЛУ, МЛН.Т/РІК

1. Спалювання камяного вугілля 93,600

Похожие рефераты:

Реферат на тему Бензиновые двигатели достоинства и недостатки Реферат на тему Экологическое воспитание 2 Реферат на тему Охрана атмосферного воздуха 2 Курсовая работа на тему Загрязнение земель жидкими углеводородами Реферат на тему Значение гидросферы в жизни обитателей Земли Реферат на тему Экологическая обстановка в Алтайском крае Реферат на тему Экологические проблемы современности 5 Реферат на тему Механизмы компенсации экологического ущерба Реферат на тему Оценка экологического ущерба Реферат на тему Гражданский корпус охраны окружающей среды Реферат на тему Проблемы современной экологи Реферат на тему Биологическая очистка хозбытовых сточных вод на предприятии ОАО Алтайхимпром . Пути модерниза Реферат на тему Лихеноиндикация качества воздуха Реферат на тему Микробная биодеградация ксенобиотиков и токсикантов Реферат на тему Разработка тома ПДС ВСС для предприятия Реферат на тему Загрязнения 2 Реферат на тему Актуальные экологические проблемы устойчивого развития Республики Казахстан Реферат на тему Выбор метода очистки сточных вод от фенолов Реферат на тему Влияние постиндустриальной цивилизации на человека Реферат на тему Возобновляемые источники энергии 2 Реферат на тему Тепловой и солнечный удар Реферат на тему Характеристика газообразных промышленных выбросов Контрольная работа на тему Контрольная работа по Экологии 2 Реферат на тему Экологическая обстановка Нижнего Новгорода Контрольная работа на тему по Экологическому праву 2 Реферат на тему Кислотные дожди 5 Реферат на тему Лес и его значение в экосистеме Реферат на тему Леса-легкие нашей планеты Реферат на тему Характеристика энергетики как загрязнителя окружающей среды Реферат на тему ООПТ Республики Башкортостан Реферат на тему Экономическое решение экологических проблем Реферат на тему Сукцессия Реферат на тему Сукцессии Реферат на тему Мероприятия по охране окружающей среды Реферат на тему Платность за пользования природными ресурсами Реферат на тему Влияние сбросов ООО Молоко на загрязнение озера Белое Курсовая работа на тему Имитационная модель динамики численности популяции русского осетра в Каспийском море Курсовая работа на тему Имитационная модель динамики численности популяции домового воробья Курсовая работа на тему Агроэкологическая характеристика темно- каштановой почвы по данным анализов и мероприятия по вос Реферат на тему Экологический кризис 4 Реферат на тему Строение биосферы и влияние человека на неё Реферат на тему Гармония в экологии Реферат на тему Закон ускорения темпов эволюции Дипломная работа на тему Разработка методики мониторинга эколого-функционального состояния почвогрунтов Реферат на тему Снижение выбросов оксида азота Реферат на тему Связь строения, состава и свойств материалов Реферат на тему Влияние ГЭС на гидробиологию и водопользование Днестра Реферат на тему История развития экологии как науки 3 Доклад: Берегите природу Реферат на тему Водохозяйственные проблемы. Загрязнение и эвтрофикация Реферат на тему Охрана почв и недр РК Реферат на тему Методы переработки автошин Реферат на тему Словесные методы в экологическои воспитании дошкольников Реферат на тему Экологическое состояние Челябинской области Реферат на тему Экологическая обстановка в Нижегородской области Реферат на тему Одомашнивание животных 2 Реферат на тему Заповедные территории Курсовая работа на тему Нормативы образования отходов и лимиты их размещения для ОАО Судоремонтный Судостроительный Реферат на тему Проблемы Аральского моря 2 Курсовая работа на тему Экология объекта Реферат на тему Проблемы Арала и сохранение его Реферат на тему Экологические проблемы атмосферы Кислые осадки Проблема озонового слоя в атмосфере Понятие о парниковом Реферат на тему Обзор существующих газоанализаторов Дипломная работа на тему Киотский протокол как механизм регулирования глобальных экологических проблем на международном уровне Реферат на тему Экологический кризис и его признаки Реферат на тему Промышленные районы города Курсовая работа на тему Проект лесного питомника и лесных культур Реферат на тему Эксплуатация биологических ресурсов Реферат на тему Эрозия почв Реферат на тему Эрозия почв и её последствия Реферат на тему Экологическое состояние основной водной артерии города Донецка реки Кальмиус Реферат на тему Семипалатенский полигон и окружающая среда Реферат на тему Биоиндикация и биологический мониторинг Реферат на тему Зачем нужен лес Реферат на тему Экологические аспекты загрязнения атмосферы Реферат на тему Экологический ущерб Реферат на тему Благоустройство санитарно-защитной зоны вокруг одиночного стационарного источника загрязнения а Реферат на тему Экологическая культура 3 Реферат на тему Міжнародна співпраця у галузі охорони довкілля Реферат на тему Организация и проведение исследований по влиянию природных загрязнителей на состояние здоровья ж Реферат на тему Движение вод в мировом океане Реферат на тему Микроэкономический анализ спроса на рынке питьевой минеральной воды Реферат на тему Водные ресурсы 4 Курсовая работа на тему Расчет батарейного циклона Реферат на тему Дерново-подзолистые почвы Реферат на тему Формування і розвиток системи екологічного аудиту Дипломная работа на тему Совершенствование деятельности администрации муниципального образования Город Хабаровск Контрольная работа на тему Рост народонаселения на планете, демографический взрыв, перспективы на ближайшее будущее, влияни Реферат на тему Озеленение или возвращение к природе Реферат на тему экологизация экономики 2 Реферат на тему Кризисные явления окружающей среды Реферат на тему Моніторинг земель Учебное пособие: Водовідводні системи промислових підприємств Книга: Червона Книга України Реферат на тему Разрушение озонового слоя 2 Реферат на тему Экологические мировоззрения 2 Реферат на тему Экологические риски понятие и виды Реферат на тему Особенности управления разными видами природных ресурсов Реферат на тему Методы снижения шума Реферат на тему История развития природоохранной деятельности в России